Spolupráce
Vyšetření z kapky krve Pozorování živé kapky krve je účinná preventivní metoda. Přímo ukazuje, v jakém aktuálním zdravotním a psychickém stavu se nacházíme. Vyšetření vás upozorní na raná stádia onemocnění, akutní infekce, alergie, nedostatečné trávení nebo záněty. Tuto metodu před 60 lety vypracoval a do praxe uvedl německý mikrobiolog Dr. Günther Enderlein. Lze posoudit aktivitu imunitního systému, zatížení organismu těžkými kovy, nevhodným typem stravy, detoxikační kapacitu střev a jater, poruchy prokrvení a nedostatečné okysličení organismu, vznik a rozvoj aterosklerozy, acidobazickou rovnováhu krve. Vyšetření se provádí z kapilární krve (z prstu) a kapka krve rozetřená na podložním sklíčku se zkoumá pod mikroskopem v temném poli. Vše se přenáší na monitor, kde lze jednotlivé změny přímo pozorovat. MUDr. Elka Nyčová Tel. 607 814 076 enyc@seznam.cz Nušlova 3, Praha 13
MUDr. Marie Lukášová
Spolupráce
Vyšetření z kapky krve Pozorování živé kapky krve je účinná preventivní metoda. Přímo ukazuje, v jakém aktuálním zdravotním a psychickém stavu se nacházíme. Vyšetření vás upozorní na raná stádia onemocnění, akutní infekce, alergie, nedostatečné trávení nebo záněty. Tuto metodu před 60 lety vypracoval a do praxe uvedl německý mikrobiolog Dr. Günther Enderlein. Lze posoudit aktivitu imunitního systému, zatížení organismu těžkými kovy, nevhodným typem stravy, detoxikační kapacitu střev a jater, poruchy prokrvení a nedostatečné okysličení organismu, vznik a rozvoj aterosklerozy, acidobazickou rovnováhu krve. Vyšetření se provádí z kapilární krve (z prstu) a kapka krve rozetřená na podložním sklíčku se zkoumá pod mikroskopem v temném poli. Vše se přenáší na monitor, kde lze jednotlivé změny přímo pozorovat. MUDr. Elka Nyčová Tel. 607 814 076 enyc@seznam.cz Nušlova 3, Praha 13
Spolu zdravě Péče o Vaše zdraví
MUDr.     Marie Lukášová
MUDr.     Marie Lukášová
Spolu zdravě Péče o Vaše zdraví